Profesjonalne
Usługi Brokerskie

Pionier Broker Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa
   
 
 
tel.: +48 723 564 048
pionier@pionierbroker.pl

Menedżer na specjalnych warunkach


2013-04-04

Coraz więcej firm zamiast klasycznych polis grupowych oferuje członkom zarządów i dyrektorom ochronę skrojoną na miarę.

Mowa o ubezpieczeniach, które zapewniają np. wysokie świadczenie w przypadku niezdolności do pracy. – W segmencie szeroko rozumianych ubezpieczeń osobowych obserwujemy trend odchodzenia korporacji od tradycyjnych grupowych polis ubezpieczenia na życie z niskimi sumami ubezpieczenia i opcjami „zgon rodzica" czy „urodzenie dziecka". Coraz częściej pracownikom zależy na realnej ochronie w przypadku niezdolności do pracy, inwalidztwa czy zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku i limitach sięgających kilkunastu- czy kilkudziesięciu-krotności miesięcznej pensji – zauważa Krystian Wójcik, menedżer odpowiedzialny z ocenę ryzyk osobowych w firmie ACE.

Żródło: Rzeczpospolita.http://ekonomia.rp.pl/artykul/706284,1004553-Polisy-na-miare.html

wstecz