Profesjonalne
Usługi Brokerskie

Pionier Broker Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa
   
 
 
tel.: +48 723 564 048
pionier@pionierbroker.pl

Ubezpieczenia majątkowe

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest zawsze dużym ryzykiem. Rolą brokera jest wspierać przedsiębiorcę w strategii zarządzania ryzykiem poprzez świadomą jego kontrolę. Naszym zadaniem jest zapewnienie Klientom kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej mienia i działalności. Wnikliwa analiza i ocena ryzyka, obejmuje kluczowe jej obszary, poprawia efektywność ochrony oraz zabezpiecza przed ryzykiem Rekomendowane przez nas rozwiązania zapewniają optymalną równowagę pomiędzy ochroną ubezpieczeniową i jej kosztem. 

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach
 • mienia od zdarzeń losowych
 • komunikacyjnych i transportowych
 • odpowiedzialności cywilnej
 • utraty zysku
 • ryzyk finansowych

Zakres usługi brokerskiej obejmuje
 • analizę zakresu i rodzaju ryzyka związanego z działalnością Klienta
 • wszechstronną weryfikację zawartych umów ubezpieczenia
 • projektowanie warunków ubezpieczenia
 • negocjacje i wybór dostawcy
 • wdrożenie optymalnego programu ubezpieczenia
 • sprawne procedowanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • efektywne zarządzanie ryzykiem
 • stałe monitorowanie zawartych umów
 • szybką likwidację szkód

Skontaktuj się z nami, jeśli
 • zależy Ci na racjonalizacji kosztów ubezpieczenia
 • chcesz zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności
 • chcesz zabezpieczyć dotychczasowe osiągnięcia i majątek
 • poszukujesz doradcy, który w kompleksowy sposób oceni stan obecny, wspólnie z Tobą wypracuje najkorzystniejsze rozwiązania, a następnie pomoże Ci je wdrożyć


Zapraszamy do współpracy !