Profesjonalne
Usługi Brokerskie

Pionier Broker Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa
   
 
 
tel.: +48 723 564 048
pionier@pionierbroker.pl

Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) są formą dodatkowego grupowego oszczędzania w ramach tzw. III filara systemu zabezpieczenia społecznego. Tworzone są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o PPE i podlegają rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego. Organizowane i finansowane są przez pracodawców na rzecz pracowników i maja charakter dobrowolny. Środki gromadzone w ramach PPE mają zminimalizować różnicę pomiędzy poziomem dochodów z okresu aktywności zawodowej pracownika  a wysokością świadczenia emerytalnego.
 

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie obejmującym
  • wybór formy organizacyjnej PPE
  • wybór podmiotu zarządzającego
  • negocjacje z reprezentacją pracowników
  • reprezentowanie pracodawcy przed KNF
  • wdrożenie PPE
  • monitoring funkcjonowania

Skontaktuj się z nami, jeśli
  • chcesz wzmocnić prestiż przedsiębiorstwa wśród pracowników
  • zależy Ci na racjonalizacji kosztów płacowych
  • zależy Ci na wprowadzeniu atrakcyjnego elementu polityki kadrowej
  • poszukujesz doradcy,  wspólnie z Tobą wypracuje najkorzystniejsze rozwiązania a następnie pomoże Ci je wdrożyć 
 
 
Zapraszamy do współpracy !